Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

GENEL CERRAHİ

DR.ADI SOYADI
MURAT ÇOBANOĞLU

UZMANLIK ALANI
GENEL CERRAHİ


AKADEMİK ÜNVAN
OPERATÖR DOKTOR

EĞİTİM
(1981)
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (1988)
İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (İHTİSAS)

ÜYE olduğu kuruluşlar
İZMİR MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ
EGE CERRAHİ 
Yayınları
İzmir ve ege kadınında meme kanseri sıklığı -Türkiye ekopatoloji dergisi 1995;1-2,4-8 
Meme Koruyucu Cerrahide Kozmetik Sonuçları Değerlendirme Yöntemleri Ve Kozmetik Sonuçları Etkileyen Faktörler (The Asessment Methods Of Cosmetıc Results In Conservatıve Breast Surgery And The Factors Impactıng Cosmetıc Outcome) Tepecik Eğit Hast Derg 2010; 20 (3): 113-21 113 
Five Methods of Breast Volume Measurement: A Comparative Study of Measurements of Specimen Volume in 30 Mastectomy Cases;Lıbertas Academıca 2011 
Meme Koruyucu Cerrahide Küçültme Ameliyatlarının Yeri: 116 olguda geç sonuçlar:Meme Sağlığı Dergisi; 2006, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-022
Memenin İki Taraflı Tromboflebiti (Mondor Hastalığı); meme sağlığı dergisi Cilt:3 Sayı: Ek Sayı
The Journal Of Breast Health; 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2007Cilt:3 Sayı: Ek Sayı
50 Yaş  Üstü Sağlıklı Kadınlarda 4 Yıllık Meme Tarama Sonuçları; The Journal Of Breast Health; Cilt:3 Sayı: Ek Sayı
9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2007 Cilt:3 Sayı: Ek Sayı
Granülomatöz Mastitlerde İnce İğne Aspirasyon Biopsisi Deneyimimiz;The Journal Of Breast Health;Cilt:3 Sayı: Ek Sayı
9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2007 Cilt:3 Sayı: Ek Sayı
Makromastili Olgularda Görüntüleme  ile Saptanmayan Prekanseröz Lezyonlar; The Journal Of Breast Health;Cilt:3 Sayı: Ek Sayı
9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2007 Cilt:3 Sayı: Ek Sayı
Boyun Çukuru-Meme Başı (BÇ-MB) Arası Uzaklığın Makromasti Tanısındaki Önemi; The Journal Of Breast Health;Cilt:3 Sayı: Ek Sayı
9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2007 Cilt:3 Sayı: Ek Sayı
Meme Koruyucu Cerrahide Frozınla Sınır Değerlendirmenin Re-Eksizyonları Önlemedeki Etkinliği;The Journal Of Breast Health; Cilt:3 Sayı: Ek Sayı
9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2007 Cilt:3 Sayı: Ek Sayı
 
Katıldığı Eğitim ve Seminerler 
•IEO Oncologıc And Reconstrucive Surgery (Sertifika Programı)
•İzmir Meme Hastalıkları Derneği (MSE I , MSE II Programları Eğiticiliği)
•Sağlık Bakanlığı Meme Tarama Merkezleri Eğiticiler Semineri (Eğitici)
•1.Makromasti Ve Meme Kanseri Cerrahisi Sempozyumu (Eğitici)
• Esmo Congress (European Society For Medical Oncology) 
• European Breast Cancer Conferance 
• Eurosurgrey 2000 
•Congres Of Trauma And Emergency Surgrey 
• World Congress Of The İnternational Association Of Surgenons And Gastroenterologigsts
• Mediterranean Congress Of Chemotherapy 
• 2002-2008 Ulusal Cerrahi Kongresi 
• Ecco-9 European Cancer Congress 
• Ecco-10 European Cancer Congress 
• Ecco-12 European Cancer Congress 
• IEO 7Th Milan Breast Cancer Conference 
• IEO 9Th Milan Breast Cancer Conference 
• 1995-1996-2001-2003 Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 
• VI.Ulusal Meme Hastalıkları Ve Congress Of The World Society For Breast Health 
• 1997-2000-2003-2009 Ulusal Kanser Kongresi 
• 1.Türk-Japon Gastroentroloji Kongresi

yabancı dil

ingilizce